Projekt je nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja 24 mest – 8 avstrijskih, 9 slovenskih in 7 madžarskih.

V novi finančni perspektivi se sodelovanje še poglablja z novimi aktivnostmi. Slovenska mesta, ki sodelujejo v projektu so: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci.

Informacije:

Vrednost projekta: 1,904.401,50 EUR, od tega sredstva ESSR 1,618.741,27 EUR

Trajanje projekta: 1.3.2017 – 31.12.2020

Vodilni partner: Združenje osmih vzhodnoštajerskih mest (Die Oststeirische Städtekooperation).

Partnerji projekta: ZRS Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

Cilj projekta: dvig čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest, kar se želi doseči z ustreznim profiliranjem in posledično večjo medregijsko prepoznavnostjo. Po drugi strani se želi z razvojem in implementacijo inovativnih sistemov pridobivanja kupcev doseči povečanje potrošnje ob zavedanju izzivov, ki se pojavljajo z digitalnimi novostmi in spremembami.

Projekt & sofinanciranje:

Projekt se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija – Avstrija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu cilja »evropskega teritorialnega sodelovanja«.

Projekti v izvedbi