Občina Gornja Radgona je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«,

ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 1. 2. 2013, št. 16/2013, dne 22. 2. 2013 ter št. 20/2013, dne 8. 3. 2013 in s tem pristopila k projektu »Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Predmet projekta

Predmet projekta, ki se bo v celoti izvedel v letu 2015, je sanacija ovoja celotnega kompleksa stavb OŠ Negova: starega dela šole, ki je bil zgrajen leta 1860, prizidka šole, ki je bil zgrajen leta 1996 in telovadnice z vrtcem, ki je bila zgrajena leta 1980, s ciljem prenove energetsko neučinkovite starejše stavbe na nizkoenergijski nivo. Predvidena je izvedba izolacije proti hladnemu podstrešju, izvedba fasade, delna menjava stavbnega pohištva, ogrevanje s toplotno črpalko ter izvedba rekuperacije in varčne razsvetljave v telovadnici.

Celotna vrednost investicije v sanacijo stavb osnovne šole v Negovi znaša 483.824,40 EUR z DDV. Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški 277.881,50 EUR, pri čemer bo s sredstvi evropske kohezijske politike sofinanciranih 85 % javno upravičenih izdatkov operacije. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo torej operacija sofinancirana v skupni višini največ do 236.199,27 EUR.

Projekti v izvedbi