Namen projekta Energetsko varčnega vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni je bil celovita obnova oz. prenova dveh stavb omenjenega vrtca v smislu celovite energetske obnove za dosego pasivnega standarda.

S projektom smo dvignili nivo varstva okolja, vključno s človeškim okoljem, med drugim z zmanjševanjem onesnaževanja in spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije. Posledično smo z obnovo dveh zgradb vrtca tudi dvignili kvaliteto bivanja otrok v njih.

Primer energetske sanacije dveh enot Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona je bil prvi slovenski primer celovite prenove javne stavbe na nizkoenergijski oz. na nivo pasivnega standarda, ki je z uporabo novih tehnologij za učinkovito rabo energije (URE) in za uporabo obnovljivih virov energije (OVE) dosegel tudi boljša ekonomska, socialna in ekološka izhodišča za svoje obratovanje.

Energijska sane poleg zmanjšanja potrebne energije za ogrevanje zajemala tudi učinkovito naravno osvetljevanje, poletno senčenje, učinkovito prezračevanje z rekuperacijo (vračanjem toplote odpacija vrtca jadnega zraka) ter pripravo tople vode s sprejemniki sončne energije. Samo s pomočjo vgrajene toplotne zaščite smo bistveno zmanjšali emisije in porabo energije za ogrevanje.

Projekt je bil delno sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

Projekti v izvedbi