Projekt Jem lokalno 2 je logično nadaljevanje projekta Jem lokalno 1, ki se je izvajal v letih 2012 do 2014 na območju občine Gornja Radgona in v katerega so bile tedaj vključene Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova in Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.

Projekt Jem lokalno 2 je bil leta 2017 uspešno prijavljen na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016-2018, ki ga je razpisal LAS Prlekija in si s tem pridobil sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razširjenost projekta

Projekt se izvaja na območju LAS Prlekija in sicer v občinah Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, ki so vse projekt tudi podprle. K sodelovanju so vabljene tudi vse osnovne šole in vrtci iz obravnavanega območja. Velik poudarek bo tudi na vključevanju lokalnih pridelovalcev hrane.

Trajanje projekta je predvideno na 10 mesecev, s pričetkom v mesecu septembru 2017 in zaključku v mesecu junij 2018.

Izhodišča za projekt

 • Najnovejši podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je v slovenskem merilu debelosti pri otrocih najvišja v Pomurju, kjer so otroci prav tako tudi najmanj telesno aktivni. Naraščanje debelosti v otroštvu vzbuja veliko skrb, saj predstavlja tveganje za povečanje števila najrazličnejših bolezni v prihodnje;
 • Velik vpliv na debelost otrok ima slaba osveščenost ljudi – potrebna so izobraževanje, delavnice, usposabljanja;
 • Vse preveč hrane gre v odpadke – Slovensko povprečje znaša 73kg/osebo na leto, v Pomurju znaša to povprečje kar 85kg/osebo na leto;
 • Lokalnih pridelovalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov so, a svojih izdelkov ne znajo ponuditi potencialnim potrošnikom.

Cilj projekta

S projektom se želi izboljšati pogoje za učinkovito delovanje lokalne ekonomije, s ciljem povečanja lokalne hrane v javnih ustanovah in ukrepom usposabljanje ponudnikov in potrošnikov.

Glavne dejavnosti

V sklopu projekta bo izvedeno 25 delavnic/izobraževanj za posamezne ciljne skupine (ravnatelje, organizatorje prehrane, kuharje, starše in lokalne pridelovalce hrane).

Izdelana in testirana bo pilotna računalniška aplikacija, ki bo omogočala izboljšanje nabave hrane, spremljanje porabe, poenostavila bo sistem naročanja hrane idr. Aplikacija bo po zaključku projekta predana v brezplačno uporabo vsem vzgojno izobraževalnih zavodih na celotnem območju Prlekije. Letno vzdrževanje bo primerljivo z dosedanjim vzdrževanjem že obstoječih aplikacij.

Izdelana bo analiza stanja lokalnih ponudnikov in njihovi ponudbi ter izdelan podroben nabor ponudnikov lokalno pridelane hrane.

Posneta bo reportaža o lokalnih ponudnikih ter izvedena promocijska kampanja o pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane, ki bo predvajana na lokalni televiziji in predstavljena v drugih medijih.

Pričakovani rezultati / učinki projekta

 • bolje usposobljeni ponudniki lokalne hrane in povečanje njihove proizvodnje ter prodaje,
 • večja povezanost med lokalnimi pridelovalci in potrošniki,
 • bolj osveščeni potrošniki, ki se bodo zavedali pomena lokalne hrane in njenega vpliva na zdravje,
 • povečano število vzgojno izobraževalnih zavodov, ki naročajo lokalno hrano,
 • povečan delež porabe lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah in tudi v gospodinjstvih na celotnem območju Prlekije,
 • stroški nabave hrane v VIZ se zaradi povečanega deleža lokalno pridelane hrane, ki je načeloma nekoliko dražja, se ne bodo povečali, saj bodo imeli zainteresirani zavodi na voljo za uporabo pilotno računalniško aplikacijo, ki jih bo v pomoč pri načrtovanju in nabavi hrane,
 • dvig zdravja in kvalitete življenja ljudi na celotnem območju Prlekije,
 • zmanjšanje količine hrane v odpadkih.
Projekti v izvedbi