Krepimo čezmejno sodelovanje

SPOROČILO ZA JAVNOST

Slovenska in avstrijska Radgona podpisali Sporazum o čezmejnem ukrepanju ter listino o nameri ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Radgona/Gornja Radgona, 31. 5. 2022 – Gornja Radgona in Radgona, nekoč eno mesto, sta danes postavili nov mejnik v sodelovanju. Župana obeh občin Stanislav Rojko in Karl Lautner sta podpisala Sporazum o čezmejnem ukrepanju v primerih nesreč in drugih tveganj kot zadnji del slovensko-avstrijskega projekta Co_Operation/Sodelovanje. Podpisala pa sta tudi listino o nameri ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

 

Z ustanovitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) bo v okviru tega združenja omogočeno neposredno izvajanje projektov z Brusljem, brez zunanjih posrednikov.

»Z EZTS bomo zelo prilagodljivi pri oblikovanju našega območja in lahko sami sprejemamo odločitve za skupno dobro,« je ob podpisu listine povedal župan Lautner.

»Občini odlično sodelujeta že vrsto let in glede na dobre prakse od drugod je nastopil čas za korak naprej. V ustanovitev EZTS polagamo velike upe za razvoj celotnega območja in se nadejamo nadaljnji rasti ter razširitvi sodelovanja še na druge občine,« pa je dodal župan Rojko.

 

Zamisel o teritorialnem sodelovanju ni nova, v Evropi je že nekaj dobrih primerov. Tako sta občini dobili dobre nasvete in napotke ter hitro ugotovili, da bo prihodnje upravljanje takšnega evropskega združenja velik izziv. Toda ljudje na obeh straneh reke Mure so prepričani, da so jih leta skupnega dela pri čezmejnih projektih na to dobro pripravila.

V prihodnosti bodo področja, kot so infrastruktura in promet, razvoj mest, turizem, izobraževanje in usposabljanje, pa tudi kultura, šport in glasba, vključeni v strateški razvoj obeh lokalnih skupnosti.

 

Trenutno pripravljajo potrebne uradne dokumente za ustanovitev združenja. Takoj ko bodo pripravljeni, bosta Deželi Štajerski in Vladi Republike Slovenije predloženi v potrditev uradni vlogi. Obe občini sta prepričani, da bosta organa prepoznala priložnost za razvoj in čezmejno sodelovanje obeh občin in tudi širše regije.

“Pripravljeni smo! Radi bi naredili naslednji korak v čezmejnem sodelovanju z Gornjo Radgono. S skupno zgodovino, ki nas povezuje, imamo na številnih področjih enake cilje, na drugih pa se dobro dopolnjujemo. Smo eno mesto v dveh državah. To se zgodi le redko, zato je vsekakor nekaj posebnega!« še poudarja župan Lautner.

Datum današnjega podpisa ni naključen, maj je izbran namenoma, saj je to 18. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kar je dobra popotnica za združenje. 

Potrditev odličnega sodelovanja pa je tudi zadnje dejanje čezmejnega projekta Co_Operation/Sodelovanje, ko sta župana podpisala Sporazum o čezmejnem ukrepanju v primerih nesreč in drugih tveganj.

 

Vrednost projekta, sofinanciranega v okviru programa Interreg SI-AT, je bila 310.373,50 evra. Vodilni partner projekta je PORA, razvojna agencija Gornja Radgona. Čeprav se je operacija zaključila konec leta 2021, je za projektno skupino veliki finale šele zdaj z uradnim podpisom sporazuma. 

Glavni cilj projekta je bil omogočiti čezmejno sodelovanje brez večjih birokratskih ovir ter okrepiti sodelovanje med gasilskimi enotami. Pri tem so izvedli jezikovne tečaje in skupne vaje za gasilce. 

Na našem območju je bistveno, da lahko pride pomoč tudi z druge strani reke Mure. To je pogosto težko, saj so za takšno sodelovanje potrebna tudi ustrezna dovoljenja na nacionalni ravni. Projektna skupina je zato na začetku analizirala pravni položaj v obeh državah, preučila in  poiskala primere sodelovanja v drugih deželah in pripravila predlog za izvedbo.

“Naše gasilske enote se že leta nenehno izmenjujejo, imajo celo skupna kolesarjenja in dan Mure, na katerem društvi skupaj organizirata tekmovanje s čolni na reki Muri. Vendar je bilo doslej zagotavljanje pomoči v nujnih primerih za gasilske enote povezano s pravnimi ovirami. S projektom Co_Operation/Sodelovanje in razvojem našega čezmejnega sporazuma nam je uspelo premagati te ovire in omogočiti ukrepanje v nujnih primerih,” pravi župan Lautner, ki je vidno ponosen na skupne rezultate projekta.

Poleg čezmejnega sporazuma so izvedli tudi naložbe v infrastrukturo. Medtem ko so v avstrijski Radgoni med drugim dobili nove radijske postaje, električni generator za nujne primere in luči, so v Gornji Radgoni obnovili streho gasilskega doma in uredili učni center. Dodatno je bil nabavljen tudi plavajoči otok (ponton), ki ga lahko zasidrajo v areni biosfernega parka. Ta plavajoči otok omogoča privez gasilskega čolna in je obenem v pomoč ekipi potapljačev iz Gornje Radgone.