V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, da varovanje okolja ni le modna muha, ampak nuja.

Posledice človekovega mačehovskega ravnanja z okoljem se vse bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. To pa je nedvomno povezano tudi s spremembo našega odnosa do okolja.

Slovenska gospodinjstva vsako leto proizvedejo več kot 600.000 ton odpadkov, v Evropski uniji pa letno nastaneta dve milijardi ton odpadkov. Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje.

Eden prvih korakov k reševanju obremenjevanja okolja je ločeno zbiranje odpadkov. Vse več ljudi se že zaveda moralne odgovornosti do okolja in že ločeno zbira odpadke. Prvi in najpomembnejši cilj ločevanja odpadkov je, da ti ne končajo na odlagališču, temveč se jih vrne v ponovno uporabo. Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču in bremenili naše okolje, postanejo v drugačni obliki spet uporabni.

Ker se te pereče problematike zavedamo tudi v javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, smo se odločili za izvedbo projekta Ločevanje odpadkov, s čimer smo želeli vsaj na lokalni ravni ozavestiti ljudi o pomembnosti ločevanja odpadkov ter s tem posredno dvigniti kakovost življenja občanov.

Projekt – ločevanje odpadkov

S projektom smo želeli doseči čim večji krog zainteresiranih, zato smo vanj vključili kar največ občanov, od najmlajših do starejših (vrtec, osnovni šoli, krajevne skupnosti, občina, gospodinjstva).

Glavni cilji projekta:
 • nabava 214 malih in 20 velikih posebnih tridelnih košev za ločevanje odpadkov,
 • nabava razlagalnih nalepk z navodili, kako ločevati odpadke,
 • nabava barvnih vrečk za koše,
 • ureditev osmih ekoloških otokov na območju občine,
 • izdelava pobarvanke na temo ločevanja odpadkov,
 • izdelava informativnih brošur,
 • izvedba natečaja za idejno zasnovo logotipa za projekt Ločevanje odpadkov.

In tako smo 234 košev, 700 nalepk in še več vrečk razdelili med Vrtec Gornja Radgona (84 košev), Oš Gornja Radgona (81 košev), Oš dr. Antona Trstenjaka Negova (34 košev), Občino Gornja Radgona (23 košev), krajevne skupnosti (5 košev) in javni zavod PORA (7 košev).

Med predšolske otroke in šoloobvezne otroke do 4. razreda bo razdeljenih 600 pobarvank na temo ločevanja odpadkov, informativne brošure pa bodo razdeljene po vseh gospodinjstvih v občini.

Ekološki otoki bodo urejeni na naslednjih lokacijah:
 • v KS Gornja Radgona: križišče Kocljeva-Porabska (parkirišče pri bloku pri vrtcu),
 • v KS Črešnjevci-Zbigovci: ob LC 104071 (odcep za KS pri vili Hold),
 • v KS Spodnji Ivanjci: Očeslavci 18 b (pri vaškem domu),
 • v KS Negova: Negova pri avtobusni postaji (nova lokacija),
 • v KS Spodnja Ščavnica: v centru pri košarkaškem igrišču (nova lokacija),
 • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (Kocljeva ulica 2),
 • Osnovna šola Gornja Radgona (Prežihova 1),
 • Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (Negova 20).

V okviru projekta je bil izveden tudi natečaj za idejno zasnovo logotipa na temo ločevanja odpadkov, k natečaju pa smo povabili vse osnovnošolce iz občine. Na naš naslov je prispelo veliko zanimivih predlogov, med katerimi je strokovna komisija izbrala zmagovalne izdelke naslednjih ustvarjalcev:

OŠ Gornja Radgona

1. mesto: Alja Strah (v šol. l. 2009/2010 učenka 4. a-razreda)
2. mesto: Mario Klemenčič (v šol. l. 2009/2010 učenec 4. c-razreda)
3. mesto: Tanja Holc (v šol. l. 2009/2010 učenka 4. c-razreda)

Skupinsko: praktične nagrade za skupinsko sodelovanje prejmejo učenci, ki so v šolskem letu 2009/2010 obiskovali 2. a- in 2. b-razred


OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

1. mesto: Tjaša Kocbek (v šol. l. 2009/2010 učenka 5. a-razreda
2. mesto: Samantha Orgolič (v šol. l. 2009/2010 učenka 5. a-razreda)
3. mesto: Samanta Juršnik (v šol. l. 2009/2010 učenka 5. a-razreda)

Skupinsko: praktične nagrade za skupinsko sodelovanje prejmejo učenci, ki so v šolskem letu 2009/2010 obiskovali 7. razred

Projekt Ločevanje odpadkov je že v polnem teku in bo v celoti izveden v letu 2010. Njegovo vrednost ocenjujemo na okoli 27.000 evrov. Pri uresničevanju projekta pa nam je na pomoč priskočilo tudi podjetje Saubermacher Slovenija, ki bo opravljalo brezplačen odvoz ločenih frakcij iz ekoloških otokov pri vzgojno-izobraževalnih zavodih, v brezplačen najem pa so dali tudi ustrezne posode za zbiranje ločenih frakcij, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Stara modrost pravi, da smo si okolje, v katerem živimo, izposodili od svojih potomcev. Izredna krajina, rastlinstvo, živalstvo so stvari, ki smo jih dobili v hrambo. Pa nanje res pazimo? Začnimo zdaj, resno in odgovorno, začnimo s skrbnim ločevanjem odpadkov in na ta način pomagajmo k ohranitvi naše krajine.

Projekti v izvedbi