Po 35 letih bodo v Črešnjevcih dočakali nov vrtec, ki ga z veseljem pričakujejo tako malčki kot tudi njihovi starši, saj je bila stavba, v kateri so najmlajši preživeli veliko časa, na minimumu zdravstvene in sanitarne primernosti.

Vrtec je bil v stari kontejnerski izvedbi, brez izolacije, z dotrajano strešno kritino, ki je puščala in neustreznim odvodnjavanjem, objekt je bil popolnoma neprimeren tudi iz energetskega stališča. Vse navedeno je botrovalo k odločitvi Občine Gornja Radgona, da izboljša pogoje za izvajanje vzgojno – izobraževalne dejavnosti in nastal je projekt »Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona – Črešnjevci«. Vrednost novogradnje znaša 699.740 €, od tega bo 495.649 € (85 % upravičenih stroškov) prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek pa bo šel iz občinskega proračuna.

Izgradnja novega dvooddelčnega vrtca za 44 otrok, v nizkoenergijski izvedbi z uporabo naravi prijaznih materialov in obnovljivih virov energije, bo zagotovila bivalno kakovostne površine za izvajanje programa otroškega varstva. Ker bo novi, sodoben vrtec lahko obiskovalo kar enkrat več otrok kot doslej, se bodo seveda povečale tudi notranje uporabne površine, in sicer iz 129,6 m² na prostornih 351,1 m², pridobili pa se bosta tudi dve novi delovni mesti.

Z operacijo se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj bo objekt energetsko učinkovit in bo v fazi obratovanja okolje minimalno obremenjeval. 30% prihranek porabe energije na letni ravni, bo pozitivno prispeval k regijski energetski bilanci.

V mesecu juliju 2013 se je zgodil velik korak, saj se je začela fizična izvedba gradnje, izvedena je bila hidro in termo izolacija, AB plošča. V avgustu in septembru so se zazidale vse stene, uredile so se AB vertikalne in horizontalne vezi, odstranili so se stari kontejnerji, z rušitvijo starih temeljev pa je dokončno izginila sled za starim vrtcem. Zaključek projekta je načrtovan za mesec marec 2014, ko se bodo tudi otroci iz Črešnjevec, ki začasno obiskujejo vrtec v Gornji Radgoni, vrnili na staro lokacijo, a v popolnoma nov nizkoenergijski vrtec.

Projekti v izvedbi