V sklopu projekta, ki ga izvaja ministrstvo za kulturo v okviru načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju trajnostnega razvoja slovenskega turizma, bo izvedena celovita obnova starega dela gradu Negova, severnega obrambnega stolpa in odprtih površin. Projektna naloga Pore je priprava načrta upravljanja gradu Negova

Projekti v izvedbi