Med redne dejavnosti razvojne agencije Pora spada tudi priprava projektnih nalog, izvedba različnih študij, razvojnih programov, strategij in investicijskih programov. Doslej je Pora izdelala preko 100 investicijskih programov za Občino Gornja Radgona in tudi za nekatere druge pomurske občine.

Projekti v izvedbi