Ključni pogoj za učinkovito delovanje razvojne agencije Pora je prepoznavanje potreb lokalne skupnosti in spreminjanje izzivov v razvojne priložnosti. Na podlagi analiz dejanskega stanja in spremljanja vsebin napovedanih razpisov, pripravlja Pora raznovrstne projektne podlage za uspešno kandidiranje projektnih partnerjev na objavljenih razpisih.

Projekti v izvedbi