V okviru programa Evropa za državljane, ki ga razpisuje Evropska komisija, je Občina Gornja Radgona uspešno prijavila projekt z naslovom Ljubiteljska ustvarjalnost kot priložnost kulturnega sobivanja v Evropski uniji ali na kratko Play

V sklopu projekta bo Občina izvedla tri dnevno mednarodno srečanje pihalnih orkestrov, turističnih delavcev in drugih predstavnikov iz treh pobratenih občin: Bruchsal/Helmsheim (NemČija), Bad Radkersburg (Avstrija) in Gornja Radgona (Slovenija).

Cilj projekta je povezati ljudi iz partnerskih lokalnih skupnosti, da si bodo s pomočjo glasbe medsebojno delili in izmenjavali izkušnje, mnenja in vrednote ter gradili za prihodnost. S projektom želi Občina spodbuditi udeležbo v medkulturnem dialogu z aktivnim sodelovanjem celotne lokalne skupnosti ter spoštovanje kulturne raznolikosti. Omogočena bo izmenjava izkušenj kulturne raznolikosti.

Civilna družba na lokalni ravni bo spodbujena k aktivnejšemu delovanju na evropski ravni. Projekt bo s tem prispeval k razvijanju občutka evropske identitete, ki temelji na skupnih vrednotah in kulturi ter k vzpostavitvi trajne povezave med ljudmi iz pobratenih občin. Dogodek bo izveden v okviru letošnjega občinskega praznika, med 1. in 3. oktobrom.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Evropa za državljane, Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo.

Projekti v izvedbi