V javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, skrbimo, kot je razvidno že iz imena, za nemoten in učinkovit razvoj vseh področij gospodarstva in negospodarstva občine Gornja Radgona.

V skladu s tem smo med podjetniki v občini v zadnjem času zaznali potrebo po dodatnem izobraževanju, ki je danes nujno potrebno, če želi podjetje uspešno slediti razvojnim smernicam in ohranjati konkurenčno prednost. Zato smo se odločili, da bomo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Gornja Radgona izvedli tri delavnice oz. seminarje za zainteresirane.

Na PORI smo pripravili širši izbor delavnic, med katerimi smo skupaj s predstavniki OOPZ Gornja Radgona izbrali tri po našem mnenju najbolj aktualne za naše območje.

Izobraževanja smo omogočili brezplačno, vabljeni pa so bili vsi obrtniki in podjetniki iz celotne Upravne enote Gornja Radgona, ne samo iz radgonske občine.

Tako smo v skladu z načrtovanim tudi izvedli vse tri delavnice. Prva delavnica, na temo »Kako do veče učinkovitosti na delovnem mestu«, je potekala 9. junija 2010 v prostorih OOPZ Gornja Radgona. Predavateljica gospa Majda Vodopivec, prof. pedagogike in psihologije, NLP trener in NLP coach, je 23 udeležencem predstavila naslednje vsebine:

  • ozaveščanje omejujočih prepričanj in njihovega vpliva na naše vedenje,
  • prepoznavanje stanj notranje moči,
  • prepoznavanje, kaj se dogaja s sogovornikom in z njegovimi čustvi,
  • reševanje konfliktov in različni zorni koti realnosti,
  • sendvič povratna informacija.

Druga delavnica, na temo »Poslovne priložnosti z uporabo odpadkov kot virov«, je potekala v sredo, 15. septembra 2010, prav tako v prostorih OOPZ Gornja Radgona. Razdeljena je bila na dva sklopa. V prvem delu je dr. Andrej Holobar (na sliki spodaj), predstavnik podjetja Echo d.o.o. iz Slovenskih Konjic, udeležence delavnice seznanil z nevarnimi kemikalijami in jim predstavil načine ravnanja z njimi. Tema je bila aktualna tako iz stališča industrijskih podjetij kot tudi iz stališča ostalih uporabnikov, saj se s kemikalijami, predvsem pri ravnanju s Čistilnimi sredstvi, srečujemo vsi že v lastnem gospodinjstvu.

V drugem delu pod vodstvom dr. Marinke Vovk (na sliki spodaj), okoljske svetovalke pri Okoljsko raziskovalnem zavodu, pa je bila osrednja tema uporaba odpadkov kot virov. Živahna debata se je razvila predvsem ob predstavitvi Centra ponovne uporabe, ki deluje v Rogaški Slatini in je prvi tovrstni center v Sloveniji. Namenjen je prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. Center ima odprta vrata tako za tiste, ki želijo prinesti še uporabne izdelke, kot za tiste, ki želijo v Centru po simbolični ceni kupiti prenovljene izdelke. Zelena cena prikazuje dejanski prihranek na račun okolja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen v zvezi s prihrankom surovin, vode, energije in emisij, potrebnih za nov izdelek. Obenem Center vzpodbuja tudi socialno podjetništvo, saj omogoča usposabljanje brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin in možnost njihove nadaljnje zaposlitve.

S tem je Center ponovne uporabe izredno zanimiv koncept, tako z vidika reševanja okoljske problematike, kot z vidika reševanja socialne problematike, saj s svojim delovanjem dokazuje, da odpadki niso le problem, ampak so lahko tudi poslovni izziv.

Tretja, nadaljevalna delavnica zgoraj že omenjene prve delavnice, z naslovom »Od sodelovanja do večje učinkovitosti na delovnem mestu«, pa je bila izvedena v ponedeljek, 18. oktobra 2010. Predavateljica gospa Majda Vodopivec je z udeleženci v prostorih OOPZ Gornja Radgona osvežila že pridobljeno znanje, ki so ga v osmih urah, kolikor je delavnica trajala, še dodatno poglobili.

Zaradi izrednega interesa udeležencev smo se odločili še za četrto delavnico na temo »Kako do večje učinkovitosti ne delovnem mestu«. Izvedli smo jo 6. decembra 2010 v prostorih Ljudske univerze Gornja Radgona.

Po uspešno zaključenih delavnicah in odzivu udeležencev ugotavljamo, da so bile izbrane teme v skladu s potrebami podjetnikov. Predvsem predavanja s področja komuniciranja in psihologije so pri udeležencih naletela na izjemen odziv, kar kaže na to, da tudi obrtniki in podjetniki v radgonski Upravni enoti sledijo evropskim in svetovnim smernicam v podjetništvu, kjer so osebnostna rast in razvoj, uspešno premagovanje stresa in zadovoljstvo zaposlenih ter s tem pripadnost podjetju prevladujoči dejavniki, ki prispevajo k uspešni rasti tako podjetja kot njegove konkurenčne prednosti.

Projekti v izvedbi