Projektna partnerica Pora je pripravila razpisno vlogo, s katero je Občina Ljutomer pridobila sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj za polni zagon dejavnosti mladinskega centra. V sklopu projekta je Pora izvedla podrobno študijo Implementacije kreativnih in kulturnih industrij na področje turizma v podregiji Prlekija in Kreativni izziv za mlade na temo zgodbarjenja, v sodelovanju z mentorjem Francem Čušem in dijaki gimnazije Ljutomer.

Naziv operacije: MLADI NA(J)PREJ

Polni zagon dejavnosti PKMIC Ljutomer

Akronim operacije: MLADI NA(J)PREJ
Celotna vrednost projekta: 69.921,04 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 50.000,00 EUR

Vodilni partner: Občina Ljutomer
Partner 1: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
Partner 2: Lončarstvo Žuman Saša s.p.
Partner 3: Turistično kulturno društvo Babinci

 

Opis operacije:

Operacija »Mladi na(j)prej, polni zagon dejavnosti PKMIC Ljutomer« predstavlja nadgradnjo projekta Prleški kulturni, mladinski in informativni center (PKMIC), ki je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. PKMIC se je uredil v kletni etaži severnega trakta Glasbene šole Slavka Osterca in prizidku nekdanjega lokala »Jagoda«.

Operacija »Mladi na(j)prej« je namenjena reševanju strukturnih izzivov LAS Prlekija, kot so negativni demografski vplivi z izseljevanjem mladih v večja mesta, nadpovprečna brezposelnost ter velik delež in naraščanje ranljivih skupin. Občina Ljutomer kot vodilni partner zagotavlja prostore in zagon centra v polnem obsegu dejavnosti in njegov dolgoročni obstoj. Občina Ljutomer bo s polnim delovnim časom zaposlila koordinatorja programa dejavnosti mladinskega centra, ki bo zadolžen za izvedbo letnega programa dela, za oblikovanje koledarja prireditev centra v sodelovanju z izvajalci različnih aktivnosti in z vključevanjem uporabnikov glede na njihove želje in potrebe. Vodilni partner želi poskrbeti tudi za programsko nadgradnjo z izvedbo izbranih kulturnih prireditev v času počitnic in ob koncih tedna. Projektni partnerji PORA Gornja Radgona, Lončarstvo Žuman in TKD Babinci bodo letni program centra nadgradili z raznovrstnimi zanimivimi, zabavnimi in poučnimi vsebinami, bodisi v obliki teoretičnih podlag ali v obliki tematskih delavnic in srečanj (študija »Kreativni izziv«, kulinarične delavnice, programi mladinskih in kulturnih izmenjav, družabni in filmski večeri, kulturni dogodki, neformalna izobraževanja itd.). Lončarstvo Žuman in TKD Babinci bosta za izvajanje svojih aktivnosti nabavila mobilno kuhinjo in prenosne zložljive postelje.

Operacija prispeva k naslednjim ciljem: povečanje solidarnosti na območju LAS Prlekija, povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin, izboljšanje ponudbe in dostopnosti do kulture, izboljšanje samopodobe prebivalcev Prlekije.

Aktivnosti projekta so naslednje: polni zagon dejavnosti PKMIC, zaposlitev koordinatorja programa centra za polni delovni čas, izvedba rednega programa dela, pridobitev licence turističnega vodnika za 3 osebe, izvedba študije KKI na področju turizma, nadgradnja rednega programa s kulturnimi prireditvami v času med počitnicami in ob koncih tedna, izvedba izobraževalnih kulinaričnih delavnic, izvedba okrogle mize o zaposlitvenih priložnostih mladih na podeželju, izvedba kulturne izmenjave, izvedba medgeneracijskega srečanja, nakup mobilne kuhinje, nakup zložljivih postelj, promocija projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekti v izvedbi