Projekt Negovske zgodbe, ki je bil financiran iz evropskega kmetijskega sklada, obiskovalcem gradu Negova na zanimiv in igriv način predstavi bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino gradu in kraja Negova ter njune širše okolice. Mistični grajski izziv z elementi »sobe pobega« omogoča, da gostje spoznajo grad skozi mite, legende in zgodovinska dejstva. Hologram Ivana Krambergerja v grajskem stolpu obiskovalce nagovori z njegovim znamenitim govorom.

Projekt: NEGOVSKE ZGODBE

Implementacija igre pobega v turistično ponudbo gradu Negova

Naslov operacije: Negovske zgodbe
Akronim operacije: Negovske zgodbe

Naziv podukrepa: M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

Operacija »NEGOVSKE ZGODBE« bo trajala 10 mesecev in sicer od marca 2021 do decembra 2021. Vrednost celotne operacije znaša 82.024,02 €, delež 70% upravičenih stroškov je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Projektni partner projekta je TD Negova Spodnji Ivanjci.

Cilj operacije je obogatitev turističnega programa na gradu Negova z izvirnimi, sodobnimi in privlačnimi vsebinami, ki bi pritegnile večje število obiskovalcev, povečale njihovo porabo in podaljšale čas njihovega bivanja na območju turistične regije Las Prlekija. Projekt bo vplival na večjo prepoznavnost destinacije.

Projekt vključuje 3 glavne vsebinske aktivnosti:
  • Postavitev spominske sobe Ivana Krambergerja s hologramom;
  • Predstavite mofet – geološkega vulkanskega pojava v Ščavniški dolini;
  • Igrifikacija z elementi »escape rooma« na gradu Negova – igrivo spoznavanje grajskega kompleksa Negova skozi zgodbe, mite, legende in razstave za posameznike, družine in skupine.

 

Pričakovani učinki operacije: vpliv na povečanje prihodkov od turizma in s tem na razvoj lokalne ekonomije in na kakovost življenja, ohranjanje in povečevanje števila zaposlenih, ohranjanje in promocija kulturno zgodovinske dediščine, povezovanje lokalnih ponudnikov dopolnjujočih in sorodnih dejavnosti, nadgradnja obstoječih turističnih programov (tematske poti, slatinski vrelci, zdraviliški turizem, kolesarstvo) ugodni vplivi na okolje (ogljični odtis, varovanje krajinskega parka).

Ciljne skupine operacije so deležniki in koristniki: deležniki bodo lokalni ponudniki dopolnjujočih in sorodnih vsebin (turistične kmetije, zdravilišča, kampi, vinarji, ponudniki lokalne hrane, gostilne in restavracije, rokodelci, obrtniki, turistična in kulturna društva) , glavni koristniki bodo družine, pari, (mladi) pustolovci in »gamerji«, ljubitelji narave, kolesarji in pohodniki, ljubitelji vinarstva in podeželskega turizma, zdraviliški gostje, izletniški in kulturni turisti.

Projekt je bil junija 2020 prijavljen na 5. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija, financiranih iz sredstev EKSRP.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekti v izvedbi