Mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg imata poleg bogate skupne zgodovine tudi edinstveno lego, saj mesti in s tem državi razmejuje samo reka.

Mesti sta do prve svetovne vojne tvorili skupni mestni organizem, nato pa šli vsaka svojo pot, sedaj pa želita ponovno izkoristiti svoje ključne kompetence ter jih med seboj združiti v povezano in zanimivo območje tako za prebivalstvo kot za obiskovalce, k čemur pa na svoj način prispeva tudi projekt SKUPAJ.

Projekt SKUPAJ je Občina Gornja Radgona, kot vodilni partner projekta, uspešno prijavila na 2. javni razpis Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Projektna partnerja sta še občina Bad Radkersburg in javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

Omenjeni projekt je nadaljevanje projekta, ki je bil sofinanciran iz sredstev Interreg III A , in je obsegal bilateralni urbanistični natečaj v mestih Gornja Radgona in Bad Radkersburg.

Projekt SKUPAJ predstavlja nadgradnjo bilateralnega natečaja, saj se bodo arhitekturne ideje zmagovalne ekipe skozi ta projekt začele udejanjati. Po končanem projektu bosta mesti z vstopom v stari mestni jedri krajinsko arhitekturno povezani in ponovno prostorsko zedinjeni.

Projekt SKUPAJ je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov in sicer:

Upravljanje projekta ter informiranje in obveščanje javnosti

Izvedbeni projekti:

 • območje vhoda v mesto Gornja Radgona, plato nad reko Muro, preoblikovanje nekdanjega mejno-policijskega območja kot vstopnega mestnega portala, sestop do Mure in prostor za zadrževanje ob Muri, naravnanost lokacije kot vis-a-vis glede na območje pred policijsko postajo na avstrijski strani reke, privez za čolne, multifunkcionalna raba, oder, sončna ploščad ipd., oblikovanje prostora in zasaditev rastlin, kot dopolnilo k že obstoječim elementom, s sedalnimi elementi, promenada ob Muri z obnovljenim obrežnim zidom v posameznih odsekih in točkovnimi dostopi do brežine.
 • območje pred policijsko postajo Bad Radkersburg (oblikovanje urbanega balkona ob Muri, ki povezuje most, staro mestno jedro in reko Muro), območje pred uradom Bad Radkersburg (predvideva se preoblikovanje bivšega carinskega območja v vstopni portal v Bad Radkersburg) in mestni park Bad Radkersburg (tvoril naj bi stičišče nabrežja Mure in zgodovinskega mestnega jedra)

Idejne zasnove:

 • za ureditev promenade ob Muri v Gornji Radgoni
 • za ureditev nabrežja Mure v Bad Radkersburg
 • za širitev reke Mure v Gornji Radgoni.
Trajanje & vrednost projekta:

Načrtovano trajanje projekta je 36 mesecev s pričetkom v mesecu juliju 2010.

Celotna vrednost projekta po vseh partnerjih znaša 2.061.700,00 EUR z DDV.

S projektom se zasledujejo naslednji cilji:

 • Ustvarjanje vidnega dokaza o premagovanju meje z oblikovanjem odprtih javnih površin na obeh straneh nekdanjih mejnih prehodov, s ciljem krepiti kulturno identiteto tega specifičnega zgodovinskega območja;
 • Razširitev kroga aktivnega delovanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev z vzpostavitvijo mreže odprtih in rekreacijskih površin vzdolž in na obeh straneh reke Mure;
 • Oblikovanje uporabnega in priročnega spoznavnega prostora meščank in meščanov obeh mest kot spodbuda za spoznavanje in komunikacijo v okviru odprtih površin;
 • Zbliževanje obeh mest in reke Mure z oblikovanjem dostopnih točk do obrežja in promenade v smislu boljše dostopnosti in revitalizacije obmejnih območij vzdolž Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu;
 • Spodbujanje zavesti o življenju ob reki;
 • Izboljšanje kakovosti čezmejnega sodelovanja s pomočjo krepitve skupne lokacije mest;
 • Pisna opredelitev v prihodnosti načrtovanih oblikovalskih posegov na obrežjih Mure in razvoja primestnih rekreacijskih površin v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu, v obliki medsebojno usklajenih idejnih zasnov.


Vrednost projektnih aktivnosti s strani Občine Gornja Radgona znaša 967.500,00 EUR z DDV od česar:

 • mora zagotoviti Občina Gornja Radgona iz proračuna 48.375,00 EUR,
 • preostala sredstva pa je uspešno pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR (822.375,00 EUR) in iz proračuna Republike Slovenije (96.750,00 EUR)
Projekti v izvedbi