NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v programskem obdobju 2021–2027, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

PREDMET SOFINANCIRANJA

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje je 620.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Stopnja javne podpore znaša 80 % upravičenih stroškov projekta oz. za naložbe v gradnjo in pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.

VNOS IN ROK ZA VLOŽITEV VLOG PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE

Vlogo na javni poziv je treba vnesti v spletno aplikacijo na naslovu https://drsp.e-razpisi.si/, vlogo v aplikaciji zaključiti, jo natisniti ter jo podpisano in opremljeno s črtno kodo oz. številko vloge, prejeto v aplikaciji, poslati priporočeno po pošti na naslov Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, najkasneje do 30. 9. 2024 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, najkasneje 30. 9. 2024 do 13.00 ure. Vnos vlog v spletno aplikacijo bo možen od 1. 8. 2024 dalje.

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Za informacije o javnem pozivu smo vam na voljo v pisarni Prleške razvojne agencije giz, po elektronski pošti: info@las-prlekija.com in po telefonu: 02/585 13 40, 041 253 001, 041 988 660, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 26. 9. 2024 do 13. ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Prleška razvojna agencija giz

Datum objave:

1. 7. 2024

Rok oddaje

30. 9. 2024

VEČ...