1.javni razpis za intervencijo tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore vlagateljem iz prvega odstavka 27. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, ter oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, vključno z ureditvijo vodnega vira v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, in s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 1.695.000 EUR iz proračunske postavke 221064 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU,

– 3.305.000 EUR iz proračunske postavke 221065 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. julija 2024 od 8. ure do vključno 20. septembra 2024 do 14. ure

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

5. 7. 2024

Rok oddaje

20. 9. 2024

VEČ...