1. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja objektov (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanje ureditve in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte.

Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2024 do 2026 znaša 2.932.511,76 EUR (skupaj z DDV). Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo največ v višini 122.187,99 EUR (z DDV) na eno posteljo v primeru gradnje bivalne enote za dom za starejše.

Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Datum objave:

28. 6. 2024

Rok oddaje

21. 7. 2024

VEČ...