1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti informiranja in promocije upravičenih shem kakovosti oziroma proizvodov iz upravičene sheme kakovost.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 866.000,00 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

19. 9. 2024

VEČ...