Drugi javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mikro

Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj s SRRS kot izvajalcem vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj. Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mikro iz vira Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027, je 1.613.517 EUR. Višina posojila je min. 5.000 EUR in max. 25.000 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

31. 12. 2024

VEČ...