Drugi javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mladi

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, podprtega s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mladi je:

  • Regionalno razvojni sklad 2.050.033,66 EUR razvojnih posojil
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027 492.008,07 EUR sredstev za portfeljske garancije in 1.049.101,41 EUR za subvencijo obrestne mere ter kapitalska znižanja do porabe sredstev.

 

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.001 EUR, najvišja vrednost posojila pa 1.000.000 EUR.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

31. 12. 2024

VEČ...