Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja v letu 2024 (MED-VIZ-JES-2024)

Predmet Javnega poziva za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki jih bo v obdobju od julija do decembra 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JCP-MED-VIZ-JES-2024) je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v referenčne razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni, in sicer v obdobju od julija do decembra 2024.

Cilj javnega poziva je spodbujanje projektov mednarodnega sodelovanja in kontinuirano predstavljanje vrhunske slovenske umetniške produkcije v mednarodnem prostoru, povečanje njene prepoznavnosti, spodbujanje mednarodnega sodelovanja in uveljavljanja slovenskih vizualnih in intermedijskih umetnikov ter oblikovalcev.

Predvidena vrednost sredstev, namenjenih za javni poziv, znaša 110.000,00 EUR.

Obvestilo o objavi javnega poziva je bilo 5. julija objavljeno v Uradnem listu (št. 55/2024).

 Javni poziv se bo zaključil s porabo razpoložljivih sredstev, vendar bo trajal najdlje do 31. oktobra 2024.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Datum objave:

5. 7. 2024

Rok oddaje

31. 10. 2024

VEČ...