Javni razpis Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027 (PUŠ v delovno okolje 2024-2027)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi bodo študenti pridobili praktične izkušnje znanja in kompetence, krepitev sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanja med visokošolskim sistemom in med delovnim okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju).

Namen javnega razpisa je pridobivanje praktičnih izkušenj, znanj in kompetenc študentov v delovnem okolju v času študija, spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanja med visokošolskim sistemom in med delovnim okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju).

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis s tremi odpiranji za študijsko leto 2024/2025, 2026/2027 in 2027/2028 znaša največ do 15.200.000,00 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

16. 9. 2024

VEČ...