Javni razpis za finančni produkt – BIZI ZADRUGE

Predmet finančnega produkta: finančni produkt BIZI ZADRUGE je po vsebini posojilo za sofinanciranje zadružnih projektov na področju vlaganj zelenega in digitalnega prehoda. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju trajnostnega razvoja.

 

Namen finančnega produkta BIZI ZADRUGE je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam (z izvajanjem ukrepov, kot so uporaba obnovljivih virov energije za samooskrbo, energetska učinkovitost, trajnostno kmetijstvo in krožno gospodarstvo), digitalizaciji poslovanja, dvigu konkurenčnosti vlagateljev ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

28. 6. 2024

Rok oddaje

31. 12. 2025

VEČ...