Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – HEGE OVE 2024) v okviru Načrta za  okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih srednje velikih nazivne moči med 0,2 in 10 Megavatov in velikih nazivne moči nad 10 Megavatov naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije.

Finančna sredstva v višini 20 milijonov evrov za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Datum objave:

21. 6. 2024

Rok oddaje

14. 8. 2024

VEČ...