Javni razpis za sofinanciranje programov obvladovanja demence in za duševno zdravje kmečkega prebivalstva v letih 2024, 2025 in 2026

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov obvladovanja demence in za duševno zdravje kmečkega prebivalstva v letih 2024, 2025 in 2026, ki je ločen po sklopih:

Sklop A – Izboljšati dostopnost do storitev in programov za obvladovanje demence ter razvoj demenci prijaznih okolij.

Sklop B – Krepitev psihosocialne podpore za dobro duševno zdravje kmečkega prebivalstva, dvig pismenosti o duševnem zdravju ter opolnomočenje kmečkega prebivalstva za zmanjšanje tveganega vedenja.

Sredstva za sofinanciranje programov za obvladovanje demence in za duševno zdravje kmečkega prebivalstva v letih 2024, 2025 in 2026 znašajo skupaj 2.040.000,00 EUR, vsako leto 680.000,00 EUR, in sicer za Sklop A skupaj predvidoma 900.000,00 EUR, vsako leto 300.000,00 EUR ter za Sklop B skupaj predvidoma 1.140.000,00 EUR, vsako leto 380.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog Sklop A: 25. 7. 2024 do 12. ure.

Rok za oddajo vlog Sklop B: 10. 9. 2024 do 12. ure

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za zdravje

Datum objave:

28. 6. 2024

Rok oddaje

25. 7. 2024

VEČ...