Javni razpis za sofinanciranje projektov umirjanja prometa na državnih cestah skozi naselja na predlog občin v okviru Sklada za podnebne spremembe

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave projektov umirjanja prometa in njihove izvedbe z namenom izboljšanja varnosti in udobja ranljivih udeležencev v prometu na državnih cestah skozi naselja.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki postanejo upravičenci z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta.

V okviru predmetnega javnega razpisa se s sredstvi Sklada za podnebne spremembe sofinancira 80 % vrednosti stroškov priprave projekta umirjanja prometa na državni cesti skozi naselje in njegove izvedbe, a največ 100.000,00 EUR priznanih upravičenih stroškov skladno s predmetom javnega razpisa.

Morebitni drugi rok za oddajo dodatnih vlog v primeru, da se v prvem roku ne dodeli vseh razpisanih sredstev je torek, 10. 6. 2025.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Datum objave:

21. 6. 2024

Rok oddaje

3. 9. 2024

VEČ...