Javni razpis za ukrep 2 Pomoč za prenos znanja in informiranje s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2024

Namen ukrepa pomoč za prenos znanja in informiranje s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju je sofinanciranje strokovnih prireditev in drugih aktivnosti, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju s področja predelave, povezane s kmetijsko proizvodnjo, ki ni predmet primarne kmetijske proizvodnje in jih izvajajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Skupna višina nepovratnih sredstev za leto 2024 znaša do 54.000 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

21. 6. 2024

Rok oddaje

15. 7. 2024

VEČ...