Javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024

Namen ukrepa pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je sofinanciranje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, strojnih krožkov, priznanih rejskih organizacij in organizacije, ki povezuje kmete v sindikat kmetov, in ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024 znaša do 331.000 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

21. 6. 2024

Rok oddaje

15. 7. 2024

VEČ...