Javni razpis za ukrep 4 Pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2024

Namen ukrepa pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov je sofinanciranje strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za Javni razpis za ukrep 4 Pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2024 znaša do 10.000 EUR.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

21. 6. 2024

Rok oddaje

15. 7. 2024

VEČ...