Javni razpis za zeleni prehod v kulturi (JR-ZPK-2024-2026

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za zeleni prehod v kulturi med letoma 2024 in 2026. Razpis je razdeljena na dva sklopa – sklop A in sklop B.

  • Sklop A je namenjen sofinanciranju pilotnih projektov, ki vključuje izvedbo pilotnih aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov.
  • Sklop B je namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov.

Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 600.000 EUR. 560.000 EUR je namenjenih Sklopu A, 40.000 EUR pa Sklopu B.

Informacije o razpisu

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Datum objave:

14. 6. 2024

Rok oddaje

22. 7. 2024

VEČ...