bg_image

Reference

Razvojna agencija Pora je uspešno pripravila, koordinirala in izvedla preko 60 večjih projektov, bodisi kot partnerica ali zunanja strokovna pomoč.

V trajnostno usmerjenih, multidisciplinarnih projektih s področja gospodarstva, okolja, izobraževanja, kulture, socialnega varstva in čezmejnega sodelovanja, je z vključevanjem različnih lokalnih deležnikov iz vseh štirih družbenih sektorjev, prispevala k doseganju ugodnih multiplikativnih učinkov na lokalni razvoj.