Reference

Delovanje javnega zavoda Pora, razvojna agencija Gornja Radgona v letih 2005 - 2015

1. Uspešno prijavljeni projekti

Zap. št./ letoVrsta razpisaNaziv projekta
2004/2005
1.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveMladi krojači prihodnosti
2.Ministrstvo za kulturoZamenjava strešne kritine in obnova elektro instalacij ter avdio opreme v Kulturnem domu Gornja Radgona
3.Phare CBC Slo/HunOče panonskih hrastov
4.NRS 2005Vinske poti Gornja Radgona
5.Phare CBC Slo/HunDoživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova
6.Fundacija za športPreplastitev športnih igrišč pri OŠ Gornja Radgona in OŠ Negova
7.Fundacija za športSanacija stropa v večnamenski telovadnici Partizan
8.Ministrstvo za kulturoPrenova Špitala Gornja Radgona
2006
9.Prijava na javno naročilo RRA MureZ lokalno oskrbo hrane do zdravja – izvedba 6. sklopa “Vzpostavitev in razvoj logistike”
10.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveZaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe
11.NRS 2006Negovske mavrice
12.Ministrstvo za kulturoNujna sanacijska dela v osrednjem Kulturnem domu Gornja Radgona
13.Ministrstvo za kulturoPrenova Špitala Gornja Radgona
14.Ministrstvo za okolje in prostorProjekt reka Mura
15.Norveški finančni mehanizemEnergetsko varčen vrtec Gornja Radgona
2007
16.Fundacija za športSanacija igralne podlage v večnamenski telovadnici Partizan
17.Fundacija za športPreplastitev in sanacija košarkaškega igrišča Trate
18.RRPMreženje vinskih poti Gornja Radgona
19.RRPPoti starega hrasta v občini Apače
20.Fundacija za športPostavitev igrišča za odbojko na mivki na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
21.Fundacija za športObnova košarkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
22.Fundacija za športObnova Skate parka na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
23.Fundacija za športObnova igrišča v Spodnji Ščavnici
24.Ministrstvo za okolje in prostorReka Mura in skupni urbani razvoj mest Gornja Radgona in Bad Radkersburg
2008
25.Fundacija za športObnova odbojkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni
26.Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politikoSekundarni kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona
27.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoRekonstrukcija gozdne ceste
28.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoIzgradnja pločnika in kolesarske steze v naselju Črešnjevci
29.21. člen ZFO-1Izgradnja in modernizacija cest
2009-2015
30.PORA – lastna sredstva pridobljena na trguLočevanje odpadkov
31.Interreg IIIA SI-ATMednarodni arhitekturni urbanistični natečaj Gornja Radgona – Bad Radkersburg
32.Ministrstvo za kulturoPrenova Špitala Gornja Radgona
33.Cilj III SI-HU3Parki
34.21. člen ZFO-1_2011Modernizacija cest
35.CMEPIUS – Evropa za državljaneLjubiteljska ustvarjalnost kot priložnost kulturnega sobivanja v Evropski uniji – PLAY
36.LEADERRadgonski biseri
37.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoObnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona
38.Cilj III SI-ATSKUPAJ – Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu
39.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoZaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona
40.Fundacija za športObnova tekališča, izgradnja skakališča za skok v daljino in troskok in izgradnja metališča za suvanje krogle pri OŠ Gornja Radgona
41.Fundacija za šport in 21. člen ZFO-1Celovita obnova teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni
42.Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športObnova in širitev knjižnice Gornja Radgona
43.21. člen ZFO-1_2012Modernizacija cest, vodovod in teniška igrišča
44.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoGradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica
45.LEADERUvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce – Jem lokalno
46.LEADERRevitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero
47.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoRekonstrukcija podstrešja in ostrešja z novim dostopom do podstrešja v Gasilskem domu Zbigovci
48.Fundacija za športNogometna igrišča
49.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoNizkoenergijski vrtec Gornja Radgona – Črešnjevci
50.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoIzgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)
51.21. člen ZFO-1_2013Modernizacija cest in Špital
52.Ministrstvo za infrastrukturoŠtudija izvedljivosti vzpostavitve ponovne železniške povezave med mestoma Gornja Radgona in Bad Radkersburg
53.Ministrstvo za infrastrukturoSredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona – 1. FAZA_2011
54.Ministrstvo za infrastrukturoSredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona – 2. FAZA_2014
55.Ministrstvo za infrastrukturoEnergetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
56.Eko sklad (kredit)Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona – 1. faza: Plato za čistilno napravo Gornja Radgona ter kanalizacijski omrežji Gornja Radgona in Mele
57.Eko sklad (kredit)Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona – 2. faza: Čistilna naprava Gornja Radgona
58.Slovenski regionalni razvojni sklad (kredit)Izgradnja slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni

2. Projekti pri katerih je Pora sodelovala kot pripravljalec dokumentacije, poročil, zahtevkov ali bila partner v projektu

 • Pot med vrelci življenja,
 • Oče panonskih hrastov,
 • Most prijateljstva – von Mensch zu Mensch eine Brucke bauen,
 • Tolkala, tolkal….,
 • Košek sonca, košek smeha, košek zdravja za vse,
 • Iskanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • Pot med vrelci življenja,
 • Vzpostavitev sistema “Vse na enem mestu”,
 • Lokalna razvojna fundacija iz Pomurja,
 • Obnova cerkve Negova – Cerkev Marijinega rojstva,
 • Iskalec zaposlitve z visoko izobrazbo: prvič na trgu dela,
 • Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture,
 • Invest in Slovenija Tourism,
 • Izletniški namig,
 • Kolesarsko pohodniški most Črnci,
 • Uživanje brez meja,
 • Obnova starega mestnega jedra,
 • Energetski pregled stavb,
 • Blue Monday,
 • 900 let Negove,
 • Zdrava veselica,
 • City Cooperation,
 • Projekt OKO,
 • Nakup narodnih noš za folklorno skupino,
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (2. sklop) – Občina GR.

3. Dokumenti, ki jih je v celoti pripravila Pora ali pri njihovi izdelavi aktivno sodelovala

Dokumenti 2005 – 2015

1. Območni razvojni program za območje Prlekije 2007-2013 (sodelovali)
2. Razvojni program turizma za območje občine Apače – 2007
3. Projektna naloga »Negovske mavrice«
4. Projektna naloga za ureditev pristave na Negovskem gradu
5. Projektna naloga muzejski park Špital
6. Študija izvedljivosti o postavitvi stalne muzejske zbirke za Špital
7. Razvojni program občine Gornja Radgona 2009-2013
8. Letne analize stanja deficitarnih poklicev v občini Gornja Radgona
9. Borza dela – povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani Pore
10. Podrobna analiza stanja o poslovnih subjektih in številu zaposlenih v občini GR
11. Izdelava študije “Vpliv energetske izrabe reke Mure na družbeno okolje” – 2010 (sodelovali)
12. Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020 (sodelovali)
13. Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2007-2013 (sodelovali)
14. Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2014-2020 (sodelovali)
15. Program razvoja turizma občine Sveti Jurij ob Ščavnici – 2012
16. Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2014-2020
17. Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
18. Investicijski programi (IP)

4. Druge aktivnosti Pore v letih 2005 - 2015

 • Priprava in izvedba silvestrovanja na prostem 2005-2006
 • Predstavitev občine Gornja Radgona na sejmu v Gornji Radgoni 2005-2007
 • Vsakoletne prijave na razpis za javna dela
 • Sprotna objava vseh aktualnih razpisov na spletni strani in oglasni deski
 • Pomoč pri pridobivanju subvencij, nepovratnih sredstev, kreditov
 • Pomoč posameznikom pri ustanavljanju s.p. in d.o.o.
 • Izvajanje nalog točke E-Vem_do 2010
 • Izvedba Lutkovnega abonmaja_2006
 • Izvedba otroškega abonmaja_2007-2008
 • Borza dela – povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani PORA-e
 • Omogočanje izvajanje obveznih praks in pripravništev dijakom in študentom – nudenje mentorstva
 • Izvedba vsakoletnih aktivnosti v povezavi z občinskimi štipendijami
 • Izvedba več izobraževanj za podjetnike_2010

5. Ostalo

Poleg zgoraj navedenih aktivnostih, na PORI sprotno pripravljamo idejne osnutke projektov za vse morebitne prihodnje razpise, v skladu s potrebami Občine Gornja Radgona.

Sodelujemo z najrazličnejšimi ustanovami, zavodi, društvi in posamezniki iz območja občine ter širše po celotni Sloveniji in tujini.

Direktor PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Dr. Milan Svetec, prof. fiz.