Razpisi

Naziv razpisaObjavljenoRok prijaveRazpisovalec
Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 20245 aprila, 202415 aprila, 2024Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv P SO-01 za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije5 aprila, 20241 aprila, 2025Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom5 aprila, 202415 aprila, 2024Eko skladČloveški viri in socialno okolje, Drugo, Razpisi
Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 20245 aprila, 202415 aprila, 2024Zavod za zdravstveno zavarovanje SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2024/20255 aprila, 202426 aprila, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/255 aprila, 20245 junija, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/255 aprila, 202416 maja, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih5 aprila, 20246 maja, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja5 aprila, 202430 junija, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 20245 aprila, 202417 maja, 2024Slovenski filmski center, javna agencija Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2024« (v nadaljevanju: JR8–RSK OŠ in SŠ–2024)5 aprila, 20247 maja, 2024Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2024)5 aprila, 20246 maja, 2024Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Popravek javnega razpisa »Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju«5 aprila, 20248 maja, 2024Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (Uradni list RS, št. 22 z dne 15. 3. 2024),5 aprila, 202415 aprila, 2024Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JR-DŠ-UM-202429 marca, 202430 aprila, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+29 marca, 20246 maja, 2024Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 202429 marca, 202419 aprila, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2024)29 marca, 202429 aprila, 2024Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev programa »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja«29 marca, 202426 aprila, 2024Zavod za šport RS PlanicaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 202329 marca, 202413 maja, 2024Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstvaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBE javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano29 marca, 2024 SPREMEMBE javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA22 marca, 202417 maja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA22 marca, 202417 maja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2023 do 30. 4. 202422 marca, 20246 maja, 2024Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 202422 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 202422 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv 112SUB-OBPO24 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe15 marca, 2024Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2024 (JR4–P–2024)15 marca, 202424 aprila, 2024Javna agencija za knjigo Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+15 marca, 202415 aprila, 2024Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba)15 marca, 202415 maja, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 202415 marca, 202415 aprila, 2024Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Vseevropsko avdiovizualno poročanje4 marca, 202424 maja, 2024Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
CERV: Sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin za leto 20247 marca, 20246 junija, 2024EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Finančna podpora Evropskega parlamenta za usposabljanja za konferenčno tolmačenje 2024 - 20257 marca, 20247 maja, 2024Evropski parlamentČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2026 ter za strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 20288 marca, 20245 aprila, 2024Ministrstvo za zunanje in evropske zadeveČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis »Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih8 marca, 20245 aprila, 2024Ministrstvo za zdravjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju8 marca, 202416 aprila, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu8 marca, 20247 junija, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 20248 marca, 202422 marca, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji (JPR-SLOA-2024)8 marca, 20248 aprila, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2024 (JPR-Romi-2024)8 marca, 20248 aprila, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančne produkte – AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF8 marca, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev8 marca, 202422 aprila, 2024Banka SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov1 marca, 202422 maja, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe1 marca, 2024BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o.Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 20241 marca, 20247 junija, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 20241 marca, 20247 junija, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva1 marca, 202422 maja, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 20241 marca, 202415 marca, 2024Zavod za šport RS PlanicaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančne produkte – AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF1 marca, 202431 decembra, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)1 marca, 202429 marca, 2024Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2024 (v nadaljevanju: JR6-PS-2024)1 marca, 20242 aprila, 2024Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024)1 marca, 202415 aprila, 2024Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO INVEST1 marca, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 202426 februarja, 202426 marca, 2024Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 202426 februarja, 202426 marca, 2024Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 202426 februarja, 202420 marca, 2024Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis P7K 2024 – Krizno likvidnostni kredit23 februarja, 20247 maja, 2024Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Razpis za mreže za prenos znanja10 januarja, 202420 marca, 2024URBACTČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/2523 februarja, 20244 oktobra, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/2523 februarja, 202421 marca, 2024Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 202423 februarja, 202415 marca, 2024Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025)23 februarja, 202425 marca, 2024Ministrstvo za digitalno preobrazboČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
NAJAVE RAZPISOV16 februarja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladObvestila, Razpisi
POZIVI ZA VSTOP V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA IN PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN ZA LETO 202422 februarja, 2024Slovenska turistična organizacija (STO)Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Spremembe razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada16 februarja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P7 2024 Mikrokrediti 202416 februarja, 20248 aprila, 2024Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja16 februarja, 202422 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024–202816 februarja, 202418 marca, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2024 (JPR-KT-2024)16 februarja, 202418 marca, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v letih 2024 – 2026 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-VP-FF)16 februarja, 202418 marca, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-PP-202416 februarja, 202418 marca, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine1 decembra, 202331 decembra, 2024Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje ukrepa »Mreže mest« za leto 202418 decembra, 202318 aprila, 2024EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 202419 januarja, 202422 aprila, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2024 (v nadaljevanju: JP1–MOBILNOST–2024)26 januarja, 202416 septembra, 2024Javna agencija za knjigo Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-SO-2024)26 januarja, 202426 februarja, 2024Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO INVEST2 februarja, 202431 decembra, 2024Slovenski regionalno razvojni skladKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mladi2 februarja, 202417 maja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Spremembe razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada5 februarja, 20245 marca, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje
Javni poziv za izbor rokodelskih centrov kot nosilcev podpornega okolja rokodelstva5 februarja, 20245 marca, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 20249 februarja, 202411 marca, 2024Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv - Sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 202310 novembra, 202331 decembra, 2023Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Spremembe razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada10 novembra, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«10 novembra, 202311 decembra, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov10 novembra, 202311 decembra, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije27 oktobra, 202331 decembra, 2023Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST20 oktobra, 20238 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 202520 oktobra, 202313 novembra, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture – C Občine20 oktobra, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2023 – II. del11 oktobra, 20232 novembra, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe13 oktobra, 202331 decembra, 2023Eko skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 202413 oktobra, 202313 novembra, 2023Fundacija za športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 202413 oktobra, 202313 novembra, 2023Fundacija za športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mikro13 oktobra, 202317 maja, 2024Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 202313 oktobra, 202320 decembra, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2024 (oznaka: JPR–MV–2024)13 oktobra, 202313 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Ponovitev razpisa za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 202313 oktobra, 202310 novembra, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 202413 oktobra, 20231 marca, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis »Temeljne kompetence 2023-2029«13 oktobra, 20233 novembra, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023–2026«13 oktobra, 202310 novembra, 2023Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-UPRIZ-2024)6 oktobra, 20236 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-IMU-2024)6 oktobra, 20236 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-GUM-2024)6 oktobra, 20236 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja,6 oktobra, 20236 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 20236 oktobra, 202331 decembra, 2024Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Spremembe javnih pozivov EKO sklada6 oktobra, 202331 decembra, 2024Eko skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost6 oktobra, 202311 oktobra, 2023Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev6 oktobra, 202330 novembra, 2023Ministrstvo za digitalno preobrazboČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis razpisa programa UNESCO - L'Oreal Za ženske v znanosti 20242 oktobra, 20233 novembra, 2023Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Digitalna Evropa: Podatki v oblakih in umetna inteligenca na področju turizma ter kulturne dediščine29 septembra, 202323 januarja, 2024Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leto 202425 septembra, 20232 novembra, 2023Ministrstvo za obramboČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 202529 septembra, 202330 oktobra, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti od junija do decembra 202329 septembra, 202330 oktobra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 202329 septembra, 20234 decembra, 2023Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024 (oznaka JR-PROMOCIJA-SJ-24)29 septembra, 20236 novembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 202522 septembra, 202320 oktobra, 2023Javna agencija RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 202422 septembra, 202322 oktobra, 2023Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHOČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 202315 septembra, 20233 oktobra, 2023Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljske in poklicne nevladne kulture19 septembra, 202319 oktobra, 2023Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Razpis za dodelitev sredstev ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti 202412 septembra, 202312 decembra, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
EASI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij – boj proti brezdomstvu14 septembra, 202312 decembra, 2023Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Biodiversa+: sofinanciranje transnacionalnih raziskav na temo na naravi temelječih rešitev za biodiverziteto, blaginjo ljudi in transformativne spremembe11 septembra, 202310 novembra, 2023Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnostOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja integracije zaradi vojne razseljenih Ukrajincev s pomočjo kulture4 septembra, 202314 novembra, 2023Insha Osvita (UA) in zusa (DE)Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
DUT: Drugi razpis za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bi mestom pomagali pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo in delovanje1 septembra, 202321 novembra, 2023Partnerstvo DUTČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 20228 septembra, 202322 septembra, 2023Ministrstvo za zunanje in evropske zadeveČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost8 septembra, 202311 oktobra, 2023Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025 (JPR-KPOK-24-25)8 septembra, 20239 oktobra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 20238 septembra, 202315 novembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-161 septembra, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina1 septembra, 202330 septembra, 2023Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte25 avgusta, 202325 septembra, 2023Javna Agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom in prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 202325 avgusta, 202325 septembra, 2023Javna Agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 202325 avgusta, 202310 oktobra, 2023Urad RS za mladinoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«202325 avgusta, 20238 septembra, 2023Ministrstvo za solidarno prihodnostČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv 70OB23 Kreditiranje okoljskih naložb občanov14 julija, 202331 decembra, 2023Eko skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)14 julija, 20236 novembra, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila14 julija, 202331 decembra, 2023Eko sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 202314 julija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 202314 julija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 202314 julija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javni razpis P7E 2023 – krizno likvidnostni kredit14 julija, 202315 novembra, 2023Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P7E 2023 – krizno likvidnostni kredit7 julija, 202315 novembra, 2023Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti7 julija, 202318 novembra, 2024Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 20237 julija, 202311 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 20235 julija, 202316 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za uporabo Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona v sezoni 2023/20245 julija, 20234 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 20235 julija, 20233 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 20234 julija, 20231 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 20234 julija, 20238 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 20234 julija, 20232 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 20234 julija, 202325 julija, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 202330 junija, 202311 avgusta, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2023 – I. del30 junija, 202324 julija, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 202329 junija, 202331 julija, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje izjemnih programskih stroškov v letu 2023, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka P-PROG-202330 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)30 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za digitalno preobrazboČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 202330 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 202330 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila23 junija, 202331 decembra, 2023Eko sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 07SUB-EVOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila23 junija, 202331 decembra, 2023Eko sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 71PO23 kreditiranje okoljskih naložb23 junija, 202331 decembra, 2023Eko sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 202323 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 202323 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 202323 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve23 junija, 202330 novembra, 2023Eko skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2023/24 (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2023)23 junija, 202311 avgusta, 2023Ministrstvo za kulturo Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2023 – JPR-MP-2323 junija, 202311 avgusta, 2023Ministrstvo za kulturo Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis »Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo«16 junija, 202329 junija, 2023Komisija za preprečevanje korupcijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 202416 junija, 202320 julija, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023–2416 junija, 202315 novembra, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«9 junija, 202312 julija, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 20239 junija, 20233 julija, 2023Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov9 junija, 202320 septembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 20232 junija, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 20232 junija, 20232 avgusta, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2024 (JPR-REZ-2024)2 junija, 20238 septembra, 2023Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih2 junija, 20231 septembra, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-9/2023)26 maja, 202328 julija, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev26 maja, 202327 junija, 2023Ministrstvo za digitalno preobrazboČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 202326 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 202326 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 202326 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/2426 maja, 202324 avgusta, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 202322 maja, 202314 junija, 2023Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-4/2023)19 maja, 202319 julija, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO19 maja, 202329 septembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo JPR-UPR-AO-2024-202519 maja, 202319 junija, 2023 Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 202419 maja, 202315 junija, 2023 Ministrstvo za naravne vire in prostorČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva15 maja, 202324 julija, 2023 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture (JP KE 2023)12 maja, 202312 junija, 2023 Ministrstvo za kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji za leto 202312 maja, 202319 maja, 2023 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje razvoja slovenskih igranih filmskih projektov – 202312 maja, 202313 junija, 2023Slovenski filmski centerČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za finančni produkt – AGRO PF, št. 3301-1/2023-SRRS-412 maja, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za finančni produkt – BIZI PF, št. 3021-1/2023-SRRS-112 maja, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF, št. 0301-1/2023-SRRS-112 maja, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-3/2023-MKRR)12 maja, 202321 junija, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-2/2023-MKRR)12 maja, 202324 maja, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JCP-MED-VIZ-UM-20235 maja, 202329 septembra, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 20235 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 20235 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 20235 maja, 202331 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023)5 maja, 202320 marca, 2025Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za »Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24«5 maja, 202312 maja, 2023Zavod za šport RS PlanicaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBA Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture5 maja, 202329 septembra, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
SPREMEMBA Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti5 maja, 202329 septembra, 2026Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023)28 aprila, 202330 junija, 2024Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)28 aprila, 202331 decembra, 2023Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 202328 aprila, 202313 maja, 2023Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/00000728 aprila, 202330 maja, 2023Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
VABILO: Razvojne priložnosti Pomurja z Evropskimi sredstvi21 aprila, 202326 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Obvestila, Razpisi
27. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 202321 aprila, 202326 julija, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2023 (JR-RD 2023)21 aprila, 20238 maja, 2023Svet romske skupnosti Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2023 (JR-RPR-2023)21 aprila, 20238 maja, 2023Svet romske skupnosti Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/2421 aprila, 202312 maja, 2023Zavod za šport RS PlanicaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/2421 aprila, 202312 maja, 2023Zavod za šport RS PlanicaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 202321 aprila, 202318 oktobra, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 202321 aprila, 202319 maja, 2023Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2023 (JR7–ŠTIPENDIJE–2023)21 aprila, 202322 maja, 2023Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/202421 aprila, 202312 maja, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2023-P)21 aprila, 202322 maja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 202314 aprila, 20235 junija, 2023Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023–202414 aprila, 202317 maja, 2023Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani14 aprila, 20238 maja, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO KMETIJSKA ZEMLJA14 aprila, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja14 aprila, 202315 maja, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
3. javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 20227 aprila, 20238 maja, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
2. javni razpis za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 20227 aprila, 20238 maja, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
2. javni razpis za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 20227 aprila, 20238 maja, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 20237 aprila, 20233 novembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere29 marca, 202315 oktobra, 2023Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 202331 marca, 20233 maja, 2023Slovenski filmski center, javna agencija Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za razvoj mladinske kulturne dejavnosti (MKC-2023)31 marca, 20233 maja, 2023Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu31 marca, 202318 septembra, 2023Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letu 2023 (JPR-KPOK-2023)31 marca, 20238 maja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2023/2431 marca, 202326 maja, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2023/2431 marca, 202326 aprila, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2022 do 30. 4. 202331 marca, 20238 maja, 2023Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF24 marca, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF24 marca, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere24 marca, 202315 oktobra, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2023« (oznaka: JR5–RSK OŠ in SŠ–2023)24 marca, 202324 aprila, 2023Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 202324 marca, 20233 maja, 2023Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju24 marca, 202312 februarja, 2025Ministrstvo za javno upravoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-3/2023-MKRR)24 marca, 202321 junija, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Mednarodno sodelovanje, Razpisi
Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-2/2023-MKRR)24 marca, 202324 maja, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Mednarodno sodelovanje, Razpisi
Javni razpis za 4. Ukrep pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 202324 marca, 202313 aprila, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 202324 marca, 202313 aprila, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za 2. ukrep pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 202324 marca, 202313 aprila, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD17 marca, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javno vabilo za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 in 202417 marca, 202318 aprila, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
SPREMEMBE javnih razpisov Slovenskerga podjetniškega sklada17 marca, 2023Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma17 marca, 2023Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
SPREMEMBA javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/2417 marca, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Človeški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
SPREMEMBA Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF10 marca, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
OBVESTILO Popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)10 marca, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojMednarodno sodelovanje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 202310 marca, 202317 marca, 2023Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in športČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 202310 marca, 202324 marca, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023)3 marca, 202317 aprila, 2023Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2023 (oznaka razpisa: JR3–ISS–2023).3 marca, 20233 aprila, 2023Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023 (oznaka: JR2–TRUBAR–2023)3 marca, 202317 aprila, 2023Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023 (JR1–P–2023)3 marca, 202317 aprila, 2023Javna agencija za knjigo RSČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 20233 marca, 202315 marca, 2023Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF3 marca, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov3 marca, 20233 aprila, 2023Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 20233 marca, 202324 aprila, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP3 marca, 202315 marca, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 20233 marca, 202317 marca, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/243 marca, 202331 marca, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 20233 marca, 202317 marca, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)3 marca, 20238 maja, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023–2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: programski poziv, oznaka JP-KAM 2023-2024)24 februarja, 202331 marca, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 202424 februarja, 202321 aprila, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev17 februarja, 202315 marca, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 202217 februarja, 20233 aprila, 2023Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstvaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv v 69ONS22 Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb10 februarja, 202331 decembra, 2023Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 68LS22 Kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti10 februarja, 202331 decembra, 2023Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za finančni produkt – AGRO DOPOLNILNE10 februarja, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 202310 februarja, 202331 decembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 202310 februarja, 202331 decembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/2410 februarja, 202324 avgusta, 2023Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 202410 februarja, 202313 marca, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji – JPR-SLOA-2023  10 februarja, 202313 marca, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 202410 februarja, 202330 marca, 2023Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvojOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Spremembe razpisov Slovenskega podjetniškega sklada27 januarja, 202331 decembra, 2023Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Spremembe razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada27 januarja, 202331 decembra, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2023.20 januarja, 202327 februarja, 2023Slovenski filmski center, javna agencija Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin27 januarja, 202320 februarja, 2023Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov – 202327 januarja, 202320 marca, 2023Slovenski filmski center, javna agencija Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo - 202327 januarja, 202327 septembra, 2023Slovenski filmski center, javna agencija Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 202327 januarja, 202326 maja, 2023Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstvaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane27 januarja, 20239 marca, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
5. javni razpis za Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih27 januarja, 202312 maja, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2023)27 januarja, 202327 februarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
IMPETUS: Podpora in spodbujanje prepoznavnosti ljubiteljske znanosti - "zdrav planet" ter "mesta za življenje"10 januarja, 202313 marca, 2023Konzorcij projekta IMPETUS, Obzorje EvropaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023–202413 januarja, 20231 februarja, 2023Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Človeški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 202313 januarja, 20239 februarja, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (oznaka NOO_TSS_2022)13 januarja, 202313 januarja, 2025Ministrstvo za infrastrukturo Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JR-DŠ-2023)13 januarja, 202313 februarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023 (oznaka JR-PROMOCIJA-SJ-23)13 januarja, 202313 februarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-202313 januarja, 202313 februarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije30 decembra, 202231 decembra, 2023Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli30 decembra, 202231 decembra, 2023Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti, v letu 2023 (JR-PRS-2023).30 decembra, 202220 januarja, 2023Svet romske skupnosti Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah30 decembra, 20225 junija, 2023Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 202230 decembra, 202218 aprila, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv 102sub-opn22-nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih23 decembra, 202231 decembra, 2023Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 202723 decembra, 20223 marca, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI23 decembra, 202231 avgusta, 2023Slovenski regionalno razvojni sklad Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)23 decembra, 202218 novembra, 2024Ministrstvo za infrastrukturoOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih23 decembra, 20227 aprila, 2023Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Ugodna posojila pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu za javne ustanove, občine, javna komunalna podjetja in javne ustanove16 decembra, 202231 maja, 2023Slovenski regionalno razvojni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 202416 decembra, 20229 januarja, 2023Ministrstvo za obrambo Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo v letu 2023 (JPR-DIGIP-UGU-2023-2024)16 decembra, 202217 januarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2023-USP)16 decembra, 202216 januarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-31/2022)16 decembra, 202228 februarja, 2023Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politikoMednarodno sodelovanje, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Digitalne in nastajajoče tehnologije za spodbujanje konkurenčnosti in podporo Evropskemu zelenemu dogovoru za leto 202315 decembra, 202229 marca, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Drugi sklop razpisov za razvoj na človeka osredotočenih ter etičnih digitalnih in industrijskih tehnologij za leto 202315 decembra, 202229 marca, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije za leto 202315 decembra, 202220 aprila, 2023Evropska komisijaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo za leto 202315 decembra, 202230 marca, 2023Evropska komisijaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Medsektorske rešitve za prehod v podnebno nevtralno družbo za leto 202315 decembra, 202218 aprila, 2023Evropska komisijaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Čiste in konkurenčne rešitve za vse oblike prevoza za leto 202315 decembra, 202220 aprila, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Sofinanciranje projektov na področju krepitve demokracije v letu 202315 decembra, 202215 marca, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
OBZORJE EVROPA: Enostopenjski razpisi za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov s področja zdravstva15 decembra, 202215 marca, 2023Evropska komisijaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2023 (JR SPK 2023)9 decembra, 202230 decembra, 2022SPIRIT SlovenijaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)9 decembra, 202231 maja, 2023Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 20222 decembra, 202216 decembra, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2022-232 decembra, 20225 januarja, 2023Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izvajanje projektov nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2023 do 20252 decembra, 202218 januarja, 2023Ministrstvo za zunanje zadeveČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju: Opcijski protokol)30 novembra, 202215 januarja, 2023Varuh človekovih pravic Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 202225 novembra, 202231 decembra, 2022Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom25 novembra, 202216 decembra, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 202325 novembra, 202212 decembra, 2022Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2023–2025 (oznaka: JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025)18 novembra, 202219 decembra, 2022Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«18 novembra, 20225 decembra, 2022Ministrstvo za zdravjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES11 novembra, 202228 februarja, 2023Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 202411 novembra, 202222 decembra, 2022Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 202411 novembra, 202222 decembra, 2022Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-REZ-202311 novembra, 202212 decembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-IMU-202311 novembra, 202212 decembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij11 novembra, 202215 decembra, 2023Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij4 novembra, 20227 decembra, 2022Ministrstvo za javno upravoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Objava javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2023)4 novembra, 20226 decembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Objava rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2023 (oznaka: JPR–MV–2023)4 novembra, 20225 decembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 202328 oktobra, 202228 novembra, 2022SPIRIT SlovenijaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2022 – II. del25 oktobra, 20227 novembra, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 202321 oktobra, 202221 novembra, 2022Fundacija za športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 202421 oktobra, 202221 novembra, 2022Fundacija za športČloveški viri in socialno okolje, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 202219 oktobra, 20223 novembra, 2022Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2022/202310 oktobra, 202230 aprila, 2023Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2023: finančna podpora Slovencem po svetu21 oktobra, 202228 novembra, 2022Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetuČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2023: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu21 oktobra, 202228 novembra, 2022Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetuČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba vsebine javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit, z oznako P7CE 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 7. 10. 2022, Ob-3227/22.21 oktobra, 202215 novembra, 2022Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 202221 oktobra, 202231 decembra, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma21 oktobra, 202219 decembra, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za dodelitev sredstev za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost21 oktobra, 202231 decembra, 2022Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za dodelitev sredstev za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost21 oktobra, 202231 decembra, 2022Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Novi evropski Bauhaus – razpis za inovativne projekte v mestih21 oktobra, 202219 januarja, 2023Evropska pobuda za mestaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti 2023 -  JPR-VIZ-202314 oktobra, 202214 novembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij na področju glasbenih, vizualnih, uprizoritvenih in intermedijskih umetnosti 2023 – JR-DŠ-UM-202314 oktobra, 202214 novembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti 2023– JPR-GUM-202314 oktobra, 202214 novembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA za obdobje 2022–202414 oktobra, 202230 septembra, 2024Ministrstvo za javno upravoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti 2023 – JPR-UPRIZ-202314 oktobra, 202214 novembra, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Razpis EU za sofinanciranje ukrepov informiranja v zvezi z Evropsko kohezijsko politiko 202214 oktobra, 202231 januarja, 2023Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politikoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Kultura premika Evropo: Razpis za individualno mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev14 oktobra, 202231 maja, 2023Goethe InstitutČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE7 oktobra, 202231 decembra, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit7 oktobra, 202215 novembra, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
7. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji - PONI POMURJE3 oktobra, 20227 novembra, 2022Razvojni center Murska SobotaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov/230 septembra, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 202530 septembra, 202210 oktobra, 2022Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma27 septembra, 20225 decembra, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021
23 septembra, 202223 oktobra, 2022Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 202323 septembra, 202223 oktobra, 2022Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov: novi spletni mediji za mlade Evropejce15 julija, 202224 oktobra, 2022Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Ustvarjalna Evropa: Podpora pri vzpostavitvi vozlišča evropske dediščine8 avgusta, 202218 oktobra, 2022EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi8 avgusta, 202212 oktobra, 2022EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa zelena delovna mesta19 avgusta, 202230 junija, 2024Zavod RS za zaposlovanjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 202226 avgusta, 20223 oktobra, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladinoČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javno povabilo delodajalcem "Hitrejši vstop mladih na trg dela"29 julija, 202231 januarja, 2023Zavod RS za zaposlovanjeČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 202229 julija, 202231 decembra, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025)5 avgusta, 202215 marca, 2023SPIRIT SlovenijaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD 2022)20 maja, 20223 junija, 2022Svet romske skupnosti Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 202220 maja, 202210 junija, 2022Slovenski regionalno razvojni skladČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja4 aprila, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 20224 aprila, 202215 junija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 20224 aprila, 202215 junija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)25 marca, 202226 avgusta, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu25 marca, 202229 avgusta, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2022)25 marca, 20223 maja, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, oznaka razpisa JPR-IMU-2022.25 marca, 202225 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-202225 marca, 202225 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)18 marca, 202222 aprila, 2022Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 202218 marca, 202219 aprila, 2022Socialna zbornica SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF18 marca, 20224 aprila, 2022Slovenski regionalno razvojni skladČloveški viri in socialno okolje, Drugo, Razpisi
Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov – B-PF18 marca, 20224 aprila, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF18 marca, 20224 aprila, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 202218 marca, 202219 aprila, 2022Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 202218 marca, 202210 maja, 2022Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 202418 marca, 20225 maja, 2022Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-VIZ-202218 marca, 202219 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-GUM-202218 marca, 202219 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-202218 marca, 202219 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-SLOA-202218 marca, 202218 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane18 marca, 202221 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2318 marca, 202219 avgusta, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO)18 marca, 202228 aprila, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)18 marca, 202231 decembra, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah18 marca, 202220 aprila, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 202211 marca, 202218 marca, 2022Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 202211 marca, 202225 marca, 2022Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih - JR3-FRANKFURT-P-202211 marca, 202215 aprila, 2022Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2022 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2022)11 marca, 202225 aprila, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 202211 marca, 20226 maja, 2022Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Človeški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 202211 marca, 20228 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 202211 marca, 20228 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 202211 marca, 20228 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 202211 marca, 202231 julija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 202211 marca, 202231 julija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani11 marca, 202231 marca, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture11 marca, 202229 aprila, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 202224 februarja, 202231 maja, 2022Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve25 februarja, 202230 junija, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladČloveški viri in socialno okolje, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb25 februarja, 202230 junija, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih4 marca, 202211 aprila, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih4 marca, 202229 marca, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)4 marca, 202210 maja, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture25 februarja, 202218 aprila, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022 I.25 februarja, 202218 marca, 2022Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 202222 februarja, 202231 maja, 2022Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 202224 februarja, 20228 marca, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-2023)18 februarja, 202222 marca, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"21 februarja, 202231 maja, 2022Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 202221 februarja, 202220 maja, 2022Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO18 februarja, 202217 maja, 2022Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/202218 februarja, 20226 aprila, 2022Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike SlovenijeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/2318 februarja, 202231 marca, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)11 februarja, 202218 marca, 2022Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 202211 februarja, 20227 maja, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali11 februarja, 202216 maja, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).11 februarja, 20228 junija, 2022Ministrstvo za infrastrukturo Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 202210 februarja, 202228 februarja, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-202216 novembra, 201816 maja, 2022Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing4 februarja, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Preklic javnega poziva REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing4 februarja, 20224 februarja, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 20224 februarja, 202218 februarja, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 20224 februarja, 202225 februarja, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021- SRRS-2)4 februarja, 202214 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A14 februarja, 202228 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti4 februarja, 202228 februarja, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2022)28 januarja, 202231 decembra, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing28 januarja, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 202128 januarja, 202228 februarja, 2022Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanjeČloveški viri in socialno okolje, Drugo, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn-2022)28 januarja, 202228 februarja, 2022Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka PR-2022)28 januarja, 202228 februarja, 2022Javni sklad RS za kulturne dejavnostiČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-202228 januarja, 202228 februarja, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«28 januarja, 202228 februarja, 2022Ministrstvo za zdravjeČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021)28 januarja, 202210 maja, 2022Ministrstvo za infrastrukturo Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 202228 januarja, 202218 februarja, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 202226 januarja, 202210 marca, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v Občini Gornja Radgona za leto 202226 januarja, 20227 marca, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 202226 januarja, 202221 februarja, 2022Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona za leto 202226 januarja, 202214 aprila, 2022Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona v letu 202225 januarja, 20225 aprila, 2022Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«19 januarja, 202218 februarja, 2022Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-23)21 januarja, 202220 februarja, 2023Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 202321 januarja, 202221 februarja, 2022Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2022–2024 (v nadaljevanju: JR2–VKP–2022–2024).21 januarja, 202221 februarja, 2022Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju: JR3–KNJIGA–2022–2023).21 januarja, 202221 februarja, 2022Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2022 (oznaka JR-PROMOCIJA-SJ-22)21 januarja, 202221 februarja, 2022Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 202221 januarja, 202231 marca, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.21 januarja, 202215 marca, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021:21 januarja, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-1 – Vavčer za pridobitev certifikatov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021.21 januarja, 202231 marca, 2023Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo21 januarja, 202231 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski sklad Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Brezplačna spletna delavnica - »Kako do nepovratnih sredstev na javnih razpisih«31 decembra, 202130 novembra, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Obvestila
Brezplačni spletni podjetniški zajtrk - »Nepovratna sredstva za podjetja v 2022«31 decembra, 202130 novembra, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Obvestila
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 202231 decembra, 202130 novembra, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Človeški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA, za obdobje 5 let6 januarja, 20229 februarja, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)14 januarja, 202231 decembra, 2023Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)14 januarja, 202231 decembra, 2023Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Drugega javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1, št. 3021-7/2021-SRRS-2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 202114 januarja, 202228 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva14 januarja, 202226 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).14 januarja, 202231 decembra, 2022Ministrstvo za infrastrukturo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
5. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji - PONI POMURJE5 januarja, 20224 februarja, 2022Razvojni center Murska SobotaČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije31 decembra, 202131 decembra, 2022Stanovanjski sklad Republike Slovenije Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS, št. 3021-5/2021-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, podaljšanje roka za oddajo vlog31 decembra, 202128 februarja, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba - Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7 2021 – Mikrokrediti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, Ob-3710/21.7 januarja, 20221 marca, 2022Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba – podaljšanje razpisnega roka javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti v letih 2022–2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-VP-22-25)7 januarja, 202221 januarja, 2022Ministrstvo za kulturo Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B131 decembra, 202128 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C131 decembra, 202128 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladDrugo, Razpisi
Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo31 decembra, 202125 marca, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti31 decembra, 20211 marca, 2022Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti31 decembra, 202110 februarja, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB2231 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Javnega poziva REVAV-7 -Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.24 decembra, 202131 decembra, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah24 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb24 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva24 decembra, 202126 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali24 decembra, 202126 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 202124 decembra, 20211 junija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B117 septembra, 20214 oktobra, 2021Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
8. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija17 septembra, 20212 novembra, 2021LAS PrlekijaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
7. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija2 septembra, 20212 novembra, 2021LAS PrlekijaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv Program ZERO5003 julija, 202021 decembra, 2020Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 202030 junija, 202012 avgusta, 2020Občina Gornja RadgonaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202021 julija, 2020Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del30 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 14. 8. 2020)30 junija, 202014 avgusta, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis "Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020"28. avgust 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi