Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2024

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 15. 4. 2024. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Namen javnega…

Javni poziv P SO-01 za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije

Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: od 15. 4. 2024 do 1. 4. 2025 PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet tega javnega poziva je opredelitev načina ter pogojev za dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo,…

Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), in sicer: 1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon; 2. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni…

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2024

Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 15. 4. 2024 PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) skupinske obnovitvene rehabilitacije: za osebe s paraplegijo; za osebe s paralizo; za osebe z multiplo sklerozo; za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi; za…

Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2024/2025

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 26. 4. 2024. CILJ JAVNEGA RAZPISA Cilja javnega razpisa sta: povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli, povečati kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Oddelkov z dodatno športno ponudbo…

Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2024/25

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 5. 6. 2024. PREDMET RAZPISA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence,…

Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 16. 5. 2024. PREDMET RAZPISA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke. Ministrstvo razpisuje pripravniška…

Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 6. 5. 2024. NAMEN JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2025 (št. 30301-1/2022/3, z dne 10. 2.…

Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturoDatum objave: 5. 4. 2024Rok prijave: 30. 6. 2024 Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki jih bo v obdobju od januarja do junija 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z…

Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2024

Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: 17. 5. 2024 Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZSFCJA), prvega in tretjega odstavka…