Javni razpis za finančni produkt – AGRO ZEMLJA in GOZD

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 17. 3. 2023 Rok prijave: od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je zaokroževanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč kmetijskih gospodarstev in s tem izboljšanje konkurenčnosti kmetijske proizvodnje,…

Javno vabilo za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letih 2023 in 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 3. 2023 Rok prijave: 18. 4. 2023 PREDMET JAVNEGA VABILA  Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja vseh slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti. Ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali…

SPREMEMBA javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 17. 3. 2023 Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 2022 in št. 135/22 z dne 21. 10. 2022 (sprememba), se v besedilu prvega odstavka točke 12. Roki…

SPREMEMBA javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 3. 2023   1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23 dne 3. 3. 2023, se v točkah:  a) »8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu« besedilo drugega odstavka nadomesti…

SPREMEMBA Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF

SPREMEMBA Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 10. 3. 2023  Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 z dne 19.…

OBVESTILO Popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)

OBVESTILO Popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)  Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 10. 3. 2023 V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)«, objavljenem v Uradnem listu…

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 10. 3. 2023 Rok prijave: 17. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA  rokovne in razvojne naloge v športu:  A. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;  B. Vrhunski šport:  Priprave in nastopi državnih reprezentanc na…

Javni razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 10. 3. 2023 Rok prijave: 24. 3. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:  A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah  B. Obštudijske športne dejavnosti:  Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti  Športne prireditve študentov na univerzitetni…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023)

Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 3. 3. 2023 Rok prijave: 17. 4. 2023 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si .  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne…